Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ellen Lindell - Dizziness and Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) among older adults - Health-related quality of life and associating factors

Dissertation

OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk.
https://play.gu.se/media/0_x1bohu2q


Frågor från auditoriet till doktoranden om avhandlingen kan ställas till ordförande för disputationsakten via e-mail: mailto: johan.hellgren@orlss.gu.se eller sms till +46 70-493 49 34


Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar

https://play.gu.se/media/0_x1bohu2q

Huvudhandledare: Caterina Finizia
Bihandledare: Mia Johansson, Lena Kollén, Therese Karlsson
Opponent: Mikael Karlberg, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Anders Elfvin, Karin Ahlberg och Ann Langius
Ordförande vid disputation: Johan Hellgren

Date: 4/3/2020

Time: 9:00 AM - 11:30 AM

Categories: Research, Medicine

Location: Academicum, Medicinaregatan 3
Hörsal Arvid Carlsson

Contact person: Anja Andersson

Calendar

To the calendar

Page Manager: Katarina Olinder Eriksson|Last update: 10/2/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?